Tūmatakāhuki (Tukutuku Wānanga #1 14-16 April 2023)

Parawhenua Marae 20 Te Ahu Ahu Road, Ōhaeawai 0472, Kerikeri
Register HERE Over the past two years a small team of us, Ziandra Ashby, Hinerangi Himiona and Lara Robertson have been working toward developing some kaupapa to engage our whānau […]